Ehliyet Sınıfları

SÜRÜCÜ BELGESİ SINIFLARIA2 Sınıfı Sürücü Belgesi (Motosiklet kullanacaklar için)

• 2918 sayılı Trafik Kanununa göre A2 sınıfı ehliyet alabilmek için en az 17 yaşını bitirip 18’den gün almak gerekmektedir.

• Şu andaki yönetmeliğe göre en az Ortaokul veya İlköğretim diploması sahibi olmak gerekli.(2011 Yılına kadar ilkokul mezunlarıda ehliyet alabilmektedir.)

• A2 sürücü belgesi ile motorlubisiklet,motorsiklet ve scooter kullanılabilmektedir.

• Direk A2 alacak sürücü adayları Trafik,Motor,İlkyardım ve direksiyon sınavlarına tabi tutulur..

• Herhangi bir ehliyeti olup fark sınavına girecek adaylar ise Motor ve Direksiyon sınavlarına tabi tutulur.

http://ad.hepsiburada.com/advEngine.aspx?accountID=41df1820-2207-41ef-9d10-c8b14aedc6f6&categoryID=24&sizeID=8

B Sınıfı Sürücü Belgesi (Otomobil, Minibüs veya Kamyonet Kullanacaklar için)

• 2918 sayılı Trafik Kanununa göre B sınıfı ehliyet alabilmek için en az 18 yaşını bitirip 19’dan gün almak gerekmektedir.

• Şu andaki yönetmeliğe göre en az Ortaokul veya İlköğretim diploması sahibi olmak gerekli.(2011 yılına kadar ilkokul mezunlarıda ehliyet alabilmektedir.)

• B sürücü belgesi ile Traktör,Otomobil,Minibüs,Kamyonet kullanılabilmektedir.

• B Ehliyet alacak sürücü adayları Trafik,Motor,İlkyardım ve direksiyon sınavlarına tabi tutulur..

• A2 ve F sınıfı sürücü belgesi olup B sınıfı almak isteyenler Trafik,Motor ve direksiyon sınavlarına tabi tutulur

• B sınıfı ile yüklü ağırlığı 750 Kg dahil olmak üzere römorklu araç kullanılabilir.

D Sınıfı Sürücü Belgesi (Çekici kullanacaklar için)

• 2918 sayılı Trafik Kanununa göre D sınıfı ehliyet alabilmek için en az 22 yaşını bitirip 23’den gün almak gerekmektedir.

• Şu andaki yönetmeliğe göre en az Ortaokul veya İlköğretim diploması sahibi olmak gerekli.(2011 yılına kadar ilkokul mezunları ehliyet alabilmektedir.)

• D sürücü belgesi ile Traktör,Otomobil,Minibüs,Kamyonet,Kamyon.Tır (Çekici) kullanılabilmektedir.(D Sınıfı ile Otobüs Kullanılmaz)

• Direk D Ehliyet alacak sürücü adayları Trafik,Motor,İlkyardım ve direksiyon sınavlarına tabi tutulur.

• B ehliyeti olup fark sınavına girecek adaylar Motor ve Direksiyon sınavlarına tabi tutulur.

• C ve E ehliyeti olup fark sınavına girecek adaylar sadece Direksiyon sınavına tabi tutulur.

• 2918 sayılı Trafik Kanunundan Alıntı…..

Madde 85

E Sınıfı Sürücü Belgesi sahipleri D Sınıfı Sürücü Belgesi ile sürülen çekici türündeki araçları kullanabilmeleri için sürücü kurslarında römorkluveya yarı römorklu araçlarla uygulamalı sınava tabi tutulurlar. Bu durum sürücü belgesine de işlenir. Ancak, E sınıfı sürücü belgesini 28.04.1997 tarihinden önce alanlar,D sınıfı sürücü belgesi ile sürülen çekici türündeki araçları kullanabilmeleri için ayrıca uygulamalı sınava tabi tutulmazlar. Bu durumda olanlar D sınıfı sürücü belgesi ile sürülen çekici türündeki araçları E sınıfı sürücü belgesi ile kullanabilirler.

http://ad.hepsiburada.com/advEngine.aspx?accountID=41df1820-2207-41ef-9d10-c8b14aedc6f6&categoryID=24&sizeID=8

Römork Takarak Araç Kullanma :

Madde 86

B, C ve E Sınıfı Sürücü Belgesi sahipleri, araçlarına ençok yüklü ağırlığı 750 kg.’a kadar olan (750 kg. dahil) hafif römorklardan birini takıp kullanabilirler. 750 kg.’ın üstündeki römorkları araçlarına takıp kullanabilmeleri için uygulamalı sınavlardan geçirilmiş olmaları ve belgelerine işlenmiş bulunması mecburidir. Uygulamalı sınavlar römork takılmış araçla yapılır.

E Sınıfı Sürücü Belgesi (Otobüs kullanacaklar için)

• 2918 sayılı Trafik Kanununa göre E sınıfı ehliyet alabilmek için en az 22 yaşını bitirip 23’den gün almak gerekmektedir.

• Şu andaki yönetmeliğe göre en az Ortaokul veya İlköğretim diploması sahibi olmak gerekli.( 2011 yılına kadar ilkokul mezunlarıda ehliyet alabilmektedir.)

• E sürücü belgesi ile Traktör, Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Kamyon, Otobüs kullanılabilmektedir.(e Sınıfı ile Tır (çekici) Kullanılmaz)

• Direk E Ehliyet alacak sürücü adayları Trafik,Motor,İlkyardım ve direksiyon sınavlarına tabi tutulur.

• B ehliyeti olup fark sınavına girecek adaylar ise Motor ve Direksiyon sınavlarına tabi tutulur.

• C ve D ehliyeti olup fark sınavına girecek adaylar ise Direksiyon sınavına tabi tutulur.

G Sınıfı Sürücü Belgesi (İş makinesi türünden motorlu araçları kullanacaklar için)

• 2918 sayılı Trafik Kanununa göre G sınıfı ehliyet alabilmek için en az 18 yaşını bitirip 19’dan gün almak gerekmektedir.

Şu andaki yönetmeliğe göre en az ilkokul diploması sahibi olmak gerekli.

• G sürücü belgesi iş makinesi operatörlük belgesi olanların Taşıt Trafiğine açık olan yollarda İş Makinesi kullanabilmek için almaları zorunlu ehliyettir.Operatörlük belgesi olmayanlara verilmemekte olup Operatörlük belgesi olanlar her hangi bir sınava tabi tutulmadan sürücü belgeleri varsa eğer .Yeni yapılan düzenlemeyle Sürücü Kursuna Kayıt yaptırıp G sınıfı sürücü sertifikası aldıktan sonra Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şubelerine Müracat ederek ehliyetlerine ekletebilmektedir.

• İşmakinesi Operatörlük belgesi iş sahalarında kullanılan forklift,kazıyıcı yükleyici,vinç vs. gibi araçlar için alınması zorunlu belgedir.

• İş Makinesi Operatörlük belgesi almak için adaylar Motordan teorik sınava ve Alacakları Operatörlük belgesi araç cinsine göre uygulama sınavına tabi tutulurlar.

H Sınıfı Sürücü Belgesi (Hasta ve Sakatların kullanabileceği biçimde özel tertibatlı olarak, imal, tadil veya teçhiz edilmiş motosiklet veya otomobil türünden araçları kullanacaklar için)

• 2918 sayılı Trafik Kanununa göre H sınıfı ehliyet alabilmek için en az 17 yaşını bitirip 18’den gün almak gerekmektedir.

• Şu andaki yönetmeliğe göre en az İlkokul diploması sahibi olmak gerekli.

• H sürücü belgesi ile Kendi sınıfına ait araç kullanılabilmektedir.

• H sınıfı sürücü belgesi alacaklar Trafik ve İlkyardım derslerinden teorik sınava ve direksiyon sınavına tabi tutulurlar

• Herhangi bir ( F sınıfı Sürücü belgeleri hariç) sürücü belgesine sahip olup daha sonradan vücüdunda özür oluşan kişiler.Herhangi bir sınava tabi tutulmadan Devlet Hastanelerinden alacakları yeni bir H sınıfı sürücü olur raporu ile Emniyet Trafik Şube Müdürlüklerine müracat edip,eski sürücü belgesini iade ettikten sonra H sınıfı ehliyet alabilirler.