Araç devir işlemlerinde istenecek evraklar

http://ad.hepsiburada.com/advEngine.aspx?accountID=41df1820-2207-41ef-9d10-c8b14aedc6f6&categoryID=24&sizeID=9DEVİR İŞLEMLERİNDE İSTENİLEN BELGELER

1. Noter satış senedi

2. Vergi ilişik kesme belgesi

3. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına)

4. Araca ait eski Tescil ve Trafik belgeleri

5. Vatandaşlık numarası

6. Yeni Tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)

7. Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.

8. 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

NOT: Noter satış senedi tarihiden itibaren 1 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.

Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;

a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,

b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.