Kayıp Ehliyet İşlemleri

1.Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe.
2.Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (2 Adet.)
3.Kaybolan sürücü belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi.
4.İki adet fotoğraf
5.Sürücü belgesi ücreti. 62 YTL.
6.G.B.T. (Örnek 5 Formu) doldurulacak

Kayıp ehliyet örnek dilekçe

TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE
………….

Şube Müdürlüğünüzden almış olduğum …./……/………. tarih ve ……………….. sicil sayılı ………… sınıfı sürücü belgemi zayi/ yıpranma nedeniyle yeniden çıkarmak istiyorum.

Gereğini arz ederim. …/…/.20…

A D R E S :

Adı soyadı
(İmza)

http://ad.hepsiburada.com/advEngine.aspx?accountID=41df1820-2207-41ef-9d10-c8b14aedc6f6&categoryID=24&sizeID=8