Tek Gözü Görmeyen Sürücü Adayları

Paylaş
aRKADAŞLAR SON ZAMANLARDA ÇOKÇA KARŞILATIĞIMIZ BİR DURUMU SİZE AÇIKLAMA GEREĞİ DUYDUM TEK GÖZÜ GÖRMEYEN VEYA TEK GÖZÜNDE YÜKSEK ORANDA GÖRME KAYBI OLANLAR EHLİYET ALABİLİYORMU DİYE SIKLIKLA SORUNLAN BU SORUNUN CEVABINI SİZLERLE PAYLAŞMAK İSTEDİM

TEK GÖZÜ GÖRMEYEN VEYA YÜK ORANDA GÖRME KAYBI OLANLAR EHLİYET ALABİLİRLER ANCAK DOKTOR RAPORUNUN MONEKÜLER OLARAK ALINMASI ŞARTI İLE BU DURUM SADECE B SINIFI EHLİYET İÇİN GEÇERLİDİR E VE D SINIFI EHLİYET ALAMAZ VE TİCARİ ARAÇ KULLANAMAZLAR

Tek gözü göemeyen sürücü adayları için ilgili kanun maddesinin içeriği aşağıdaki gibidir

ç) Monoküler kişiler;

1) A1, A2, B ve F sınıfı sürücü belgesi alabilir.

2) Ticari araç kullanamaz.

3) Kendileri açısından konulan kurallara uyup uymadıklarının denetlenebilmesi için sürücü belgelerine monoküler ibaresi yazılır.

4) Kullanacakları araçların içinde, sağında ve solunda olmak üzere en az 3 ayna bulunması zorunludur.

5) Sürücü belgesi aldıktan sonra her yıl bir göz hekiminden sağlık raporu almaları zorunludur.

6) Kullanacakları araçların azami hız sınırları; yerleşim yeri içinde 50, yerleşim yeri dışında 18/7/1997 tarihli ve 23053 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 100 üncü maddesinde belirtilen hız sınırlarından 10 km daha az olmalıdır.

7) Gece araç kullanamaz. (Gece: gün batımından bir saat sonrası ile gün doğumundan bir saat öncesidir.)

Tek gözüe görmeyenlere ehliyet alma durumu

http://ad.hepsiburada.com/advEngine.aspx?accountID=41df1820-2207-41ef-9d10-c8b14aedc6f6&categoryID=24&sizeID=8

Tek gözü görmeyenin sürücü belgesi almasını sağlayacak yasa tasarısı Bakanlar Kurulu’na gönderildi.

Monooküler (bir gözü gören) vatandaşlar tasarının araç kullanımını günde 5 saatle sınırlamasına tepki gösterdi. Dernek Başkanı Sait Gürbüz, ‘‘AB normları Türkiye’de de uygulanmalı’’ dedi.

TÜRKİYE’deki tek gözü gören 2 milyon Türk vatandaşının, sürücü belgesi alabilmek için kurdukları dernek aracılığıyla başlattığı mücadele, etkisini göstermeye başladı. Monooküler (bir gözü gören) vatandaşların sürücü belgesi almasına olanak sağlayacak yeri Trafik Yasa Tasarısı, Bakanlar Kurulu’na gönderildi. Ancak, tasarının sürekli araç kullanımını 3 saatle sınırlaması, monooküler vatandaşların tepkisine yol açıyor. Dernek Başkanı Sait Gürbüz, ‘‘Tasarıdaki bu sınırlama kaldırılmalı ve Avrupa Birliği (AB) normları Türkiye’de de aynen uygulanmalı’ dedi.

Yürürlükteki Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre, Türkiye’deki sürücü adaylarında iki gözünün görmesi şartı aranıyor. İki gözü görenlerin de alacakları belgenin sınıfına göre görme dereceleri toplamının da 0.6 ile 0.8 arasında olması gerekiyor. Her iki gözün periferik görme alanlarının toplamı da 140 derece olması da şartlar arasında bulunuyor. Bu şartlara uysa dahi Türkiye’de ki yönetmelik gereği tek gözlülere sürücü belgesi verilmiyor.

EHLİYETE ENGEL DEĞİL

Oysa, başta ABD olmak üzere İngiltere, Fransa, Almanya, İsveç, Danimarka, İtalya, Finlandiya, İspanya, Hindistan, Portekiz ve Avustralya gibi bir çok ülkede tek gözlü görenler, görme sorunu yoksa sürücü belgesini kolayca alabiliyor. Türkiye’deki alt yapı ve yetersiz yol şartları gerekçesiyle sürücü belgesi almalarına izin verilmeyen tek gözü gören Türk vatandaşları da, ikili anlaşmalardan yararlanmak için bu belgeleri yurt dışından alıyor ve aldıkları belgelerle, Türkiye’de araç kullanabiliyor

Türkiye’deki 2 milyon tek gözü gören vatandaşlara sürücü belgesi verilmesi için lobi oluşturmak amacıyla İzmir’de kurulan Monooküler ve Derin Ambliyoplar Derneği (MONDER) Başkanı Ahmet Sait Gürsöz’le görüştük. Tek gözü olmayanların görme alanlarında daralma olduğu, derinlik ve mesafeyi ayarlayabilme yeteneğinin bozulduğu, görüş keskinliğinin de kaybolduğu öne sürülerek, kamu menfaatleri açısından bu kişilere sürücü belgesi verilmediğini söyleyen Gürsöz, ‘‘Bir gözü olanlarda yüzde 32’lik görme alanı kaybı oluşuyor. Ancak bu kayıp, görme alanı fonksiyonları geliştirilen baş pozisyonuyla telafi ediliyor. Tek gözlüler, uzak mesafe ve derinlik tayinini başlarını sağa, sola, aşağı yukarıya hareket ettirerek belirliyor. Bu da araç kullanmalarını engelleyecek unsurların ortadan kalkmasını sağlıyor’’ dedi.

Tasarı ne getiriyor?

YENİ Trafik Yasa Tasarısı’nda bir gözü görenlere sürücü belgesi verilmesini içeren madde eklendiğini hatırlatan MONDER Başkanı Ahmet Sait Gürsöz, ‘‘Ne var ki, bu madde Avrupa normlarının dışında araç kullanım süreleriyle ilgili olarak bazı sınırlamalar getiriyor. Tasarı, Monooküler (bir gözü gören) sürücülere 24 saatte en fazla 5 saat araç kullanıma hakkı tanıyor. Bunu da kesintisiz olarak kullanıldığında 3 saatle sınırlıyor. Avrupa Birliği ve ABD normlarına uymayan bu sınırlamaların yasa tasarısından çıkarılmasını istiyoruz. Ayrıca, Monooküler kişiler, tek gözü görmeyen olarak adlandırılıyor. Bunun da bir gözü gören diye değiştirilmesini istiyoruz’’ dedi.

Hangi ülke tek gözü görmeyene nasıl davranıyor

AMERİKA: Tek gözünü kaybetmiş kişiler doktor muayenesinden geçiriliyor ve doktorun uygun görmesi durumunda ehliyet alınabiliyor.

AVRUPA BİRLİĞİ: AB’nin 24 Ağustos 1991’deki kararına göre, sürücü belgesi almak isteyen tek gözü görenlerin en az 0.6 oranında görme derecesine sahip olması gerekiyor. Doktor raporuyla da kişinin bu duruma uyum sağladığının ve görüş açısının normal olduğunun onayı isteniyor.

HİNDİSTAN: Tek gözü görenler yolu, trafik lamba ve işaretlerini kolayca görebilme yeteneğine sahipse, sürücü ehliyeti alabiliyor.

AVUSTRALYA: Görme keskinliği standart Snellen kartıyla test ediliyor. Standart da 6/12 görme olarak kabul ediliyor. Görüş keskinliğinin standardın altında olması durumunda yalnız gündüz araç kullanma ve belli hız sınırını aşmama şartıyla ehliyet verilebiliyor. Tek gözlü sürücüler özel bir ayna sistemiyle araç kullanabiliyor.

FİNLANDİYA: Bir gözünü kaybetmiş veya iki gözü de az gören kişilere toplam 0.6 görüyorlarsa amatör ehliyet veriliyor.

MACARİSTAN: Tek gözünü kaybetmiş kişiler doktor muayenesinden geçiriliyor ve doktorun uygun görmesi durumunda ehliyet alabiliyor.