SRC dilekçe örneği

GAZİ ÜNİVERSİTESİ –ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİLİK İNCELEME, DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME MERKEZİ,

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÜROSUNA

ANKARA

Bakanlığınızca çıkarılan Karayolu taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitim Yönetmeliğinin Geçici 2. Maddesi gereğince …… Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi almak istiyorum.

Muafiyet hakkımın kaybolmaması için gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim.

İstenen belgeler ekte sunulmuştur.

…/…./2007

Ad-Soyad

Adres:

Tel:0.

0.

Eki:1-Banka dekontları

2-2 Resim

3-Nufus cüz.fotokopisi

4-Ehliyet fotokopisi

5-

6-

http://ad.hepsiburada.com/advEngine.aspx?accountID=41df1820-2207-41ef-9d10-c8b14aedc6f6&categoryID=24&sizeID=8