Yanlış yatırılan ehliyet sınav harçları

SEHVEN YATIRILAN SINAV ÜCRETİ İADESİ

Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılacak ücret iadelerinde; sehven yatırılan sınav başvuru ücretleri ile ilgili olarak, Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin Ek Madde1de yer alan hükmüne göre; adayın kendi kusuru dışında idari sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içerisinde iade edilecektir.

EĞİ-TEK TARAFINDAN YAPILAN SINAVLARDAKİ YANLIŞ YATIRILAN PARALARA İLİŞKİN İADE TAKİBİ, EĞİTEK-SİTESİNDEN YAPILABİLMEKTEDİR; T.C. kimlik numarası ile sorgulama sonucu ad, soyadı bilgisi ekrana gelen adaylar en yakın T.C. Ziraat Bankası şubelerinden ücretlerini iade alabileceklerdir. (Ayrıca dilekçe ve dekont ile genel müdürlüğümüze baş vurulmasına gerek yoktur.)

İlgili Yönergenin konuya ilişkin maddeleri aşağıdadır

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
MERKEZÎ SİSTEM SINAV YÖNERGESİ
Zorunlu yer değiştiren adaylar
MADDE 36- (1) Zorunlu ikamet değiştiren (doğal afet, atama, askerlik vb.) adaylar ile folklor ve spor karşılaşmaları için başka bir il/ilçede bulunan adaylar, (motorlu taşıt sürücü adayları sınavları hariç) bulundukları sınav merkezinin yedekler salonunda mazeretlerini bildiren belgeleri cevap kağıdına eklemek suretiyle sınava alınırlar.
MADDE 37- (1) Sınav tarihinde tedavisi bir sağlık kurum veya kuruluşunda devam eden adaylar, durumlarını belgelendirerek Merkez’e bildirmeleri ve bu belgelerin uygun görülmesi hâlinde, bölge sınav yürütme komisyonunca oluşturulan komisyon tarafından, tedavi gördüğü yerde sınava alınırlar.

Sınav itirazları
MADDE 39- (1) Merkezî sistem sınavlarına yapılan itirazlarda, evrakın aslı veya fotokopisi yargı organları dışında aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez veya verilmez.

EK MADDE – 1 (Ek : 19/01/2010 tarihli ve B.08.0.ETG.0.05.02.408.01-1038 sayılı Makam Onayı) (1) Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu/ödendi makbuzu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek adaylar Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumunu öğrenebilir.

Sonucu öğrenmek için; EĞİ-TEK ana sayfadan DUYURULAR’a girin. Buradan MERKEZİ SİSTEM VE PROTOKOLLÜ SINAVLAR İÇİN SEHVEN YATIRILAN PARALARIN İADE SORGUSU ‘nu tıklayın ve TC Kimlik Numaranızı girerek duruma bakın.