Sürüş Teknikleri Eğitiminde Verilen Dersler

Trafik Eğitim Araştırma Dairesi Başkanlığı’nca, başta Devlet Büyükleri olmak üzere, tüm trafik ve operasyonel amaçlı araçları kullanmakta olan personelimizin operasyonel sürücülük deneyimlerini arttırarak trafik kazalarına karşı korumak, ayrıca kaza analizi konusunda iz ve delillerin incelenerek kusurlu davranışları ve bu kusurlu davranışları yapanların belirleneceği eğitimlerin de verilmesi amacıyla, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde Sürüş Teknikleri Merkezi pisti inşası çalışmaları tamamlanmıştır.

Bu projeyle, bir yandan trafik kazalarını ve sonrasında ölen veya yaralanan personelin sayısını azaltmak, öte yandan AB üyesi ülkelerde yıllardan beri yapılmakta olan ileri düzey sürücülük eğitimlerinin, ülkemize ilk kez Teşkilatımız tarafından getirilmesi sağlanmıştır. Bu eğitim modeli ve eğitim pistlerinin başta Motorlu Taşıt Sürücü Kursları olmak üzere diğer kurumlar ve özel kuruluşlar için bir örnek olacağı öngörülmekte, gerekli onayların alınması halinde hafta sonları motor sporları ile ilgilenen dernek, federasyon ve vatandaşlarımıza da hizmet vermesi planlanmaktadır.

Trafik birimlerinde çalışan personelden yararlanarak merkez için özel bir eğitici kadrosu oluşturulması planlanmış ve bu amaçla 2004 yılı Mayıs ayı içerisinde aşamalı olarak Sürüş Teknikleri Eğitici Eğitimi düzenlenmiş ve çeşitli rütbelerde 9 personelimiz eğitici olarak yetiştirilmiştir. Bu eğiticilerimizden faydalanılarak 2004 yılı Haziran ayında ilk eğitimleri başlanmış ve devam edilmekte olup aktif olarak sürücülük yapan 382 personelimiz eğitimi tamamlamıştır.

Sürüş teknikleri eğitim merkezinin faaliyete geçmesinden itibaren, 2004-2005 yıllarında 3000’e yakın personelin eğitilmesi planlanmaktadır.
http://ad.hepsiburada.com/advEngine.aspx?accountID=41df1820-2207-41ef-9d10-c8b14aedc6f6&categoryID=24&sizeID=8

SÜRÜŞ TEKNİKLERİ EĞİTİM MERKEZİNİN

Eğitim Merkezi 1000 m. x 120 m. = 120 dönüm olup, 46.000 m². asfalt alana sahiptir,

Eğitim Merkezi Pistimizin Toplam Uzunluğu 2.950 m. dir. 17 m. genişliğe sahip Merkez Pist 720 m. Uzunluğunda olup, 13 m. genişliğindeki Çevre Pistimizin Uzunluğu da 2.000 m. dir

Eğitim Merkezi Pistimizin Aliyman uzunluğu 750 m., Boyuna maksimum iniş eğimi % -11.95 ve Boyuna maksimum çıkış eğimi % -9.50 olup, Enine maksimum eğim % 6.5 tir.

GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ NEDİR-NE DEĞİLDİR?

GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ NEDİR?

Sürücünün sürüşün her anında

Araca tam olarak hakim olması,

Araç dışında gelişen olaylara en seri şekilde cevap vererek;

Aracın doğru yerde,

Doğru pozisyonda ve

Olması gerektiği sürede

İntikalini en güvenli şekilde sürücü tarafından sağlanması

sürücünün aracı ve

Aracın limitlerini, aracın sürücüyü tam olarak TANIMASIDIR.

GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ NE DEĞİLDİR ?

Hız limitlerinin aşılması,

Emniyet kemeri takılmaması,

Uykusuz ve yorgun yola çıkılması,

Diğer yaya ve sürücülere saygısız davranılması

Kaza yapmak,

Yaptırmak,

Yaralanma,

Maddi hasar hatta

Ölüme sebebiyet değildir.

Aracımda ABS, ASR, SRS, AIR BAG vs. Güvenlik sistemlerim var nasıl olsa diyerek limitleri zorlamak hiç DEĞİLDİR.

SÜRÜŞ TEKNİKLERİ EĞİTİM MERKEZİNDE VERİLEN EĞİTİM KONULARI

1- EMNİYET KEMERİ

Dizaynı Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığımızca yapılmış olan Emniyet Kemeri Simülasyon Aracımız ile; Kaza anında araç içindeki şahıs ve cisimlerin aldığı pozisyonlar görsel olarak değerlendirilmekte ve emniyet kemerinin sağladığı faydalar eğitime katılanlara uygulamalı olarak; 360º derecelik kademeli yanal taklalar attırılarak gösterilmektedir. Böylelikle bire bir takla anını yaşayan katılımcılara emniyet kemeri takma alışkanlığının gerekliliği daha çarpıcı şekilde gösterilebilmektedir.

http://ad.hepsiburada.com/advEngine.aspx?accountID=41df1820-2207-41ef-9d10-c8b14aedc6f6&categoryID=24&sizeID=8

2-SÜRÜCÜNÜN ARAÇ İÇİNDE VE DIŞINDA YAPMASI GEREKEN KONTROLLER

Araç dış ve iç kontrollerine değinilerek, araca binmeden önce sürücünün kendi ve araç yolunu paylaştığı diğer kişilere karşı olan maddi ve manevi sorumluluklarına dikkat çekilmekte;

Sürücülere araçtan ayrı oldukları süre içerisinde, araçlarında herhangi bir hasar oluşup oluşmadığının kontrolü ile kasko/sigorta vs. konuları ile ilgili araçlarını yerinden oynatmadan, durumu ilgililere bildirme imkanına sahip oldukları,

Araçlarına terör maksatlı bir müdahale olup olmadığı gözle kontrolün ve çocukların oyun maksatlı araçlarının tekerleklerinin önüne koyabilecekleri çivi vs materyallere karşı kontrollerin önemi,

Araçlarının yolda daha iyi tutunmasını sağlayan, fren mesafesini ve direksiyon hakimiyetlerini daha iyi sağlayan tekerlek hava basıncı ayarının nasıl olması gerektiği anlatılarak,

Araçlarının alt kısmının kontrolünde; herhangi bir sebeple tekerleklerinin iç kısımlarından – motor altından yere akan sıvı veya sarkan bir materyal olup olmadığının üzerinde durularak, tespit edilen bir konu varsa daha yola çıkmadan tedbir alınmasının uygunsuz bir yerde ve şekilde yolda kalmayı engelleyeceği gerçeğine parmak basılır. Bu arada aracın sıvı seviyelerinin(Yağ – Su – Hidrolik Fren Yağı vs.), aracın aydınlatma ve ikaz donanımların da kontrollerinin önemi iletilir.

Sürücünün araca bindiğinde ilk etapta koltuk ayarını yapmasını gereği, koltuk yükseklik ayarının, diz kırılma acısının, sırtlık ve başlığın önemi ile direksiyon ayarı yapıldıktan sonra direksiyon tutuşunun sürüşe etkilerinin üzerinde durulur.

Ayna ayarlarının nasıl olması gerektirdiği ve sağladığı faydalar uygulamalı olarak verilir.

http://ad.hepsiburada.com/advEngine.aspx?accountID=41df1820-2207-41ef-9d10-c8b14aedc6f6&categoryID=24&sizeID=8

3- PANİK FRENAJ

Sürücülere, oluşabilecek kaza riskleri sırasında kazalardan kaçınma hareketlerini yapma fırsatı sağlayacak Panik-Ani frenlemenin ne demek olduğu ile ideal panik frenlemenin nasıl yapıldığı uygulamalı olarak gösterilmektedir.

İlk etapta eğitici olarak seçilerek yetiştirilen personelimizin ve eğitimlerimize katılanların da Panik Frenlemenin nasıl yapıldığını bilinmediği ve neredeyse hiç uygulanmadığı ortaya çıkmış olup, verilen Panik Frenaj eğitiminin faydaları daha ilk derslerde görülmeye başlanmaktadır.

Değişik Sürtünme katsayılarına sahip ıslak asfalt, folyo yardımı ile oluşturulan buzlu zemin özelliğine sahip yol ve yarı buzlu yarı asfalt pistlerinde panik frenaj ve etkileri gösterilmekte, bu ve benzeri zeminlerde (mıcırlı-kumlu yollar gibi) önlerine çıkan ani bir engelle karşı nasıl hareket etmeleri gerektiği verilmekte, ABS gibi Sistemlerin özellikleri ile sağladığı imkanlar anlatılmaktadır.

Uygulamalar panik frenajın refleks haline getirilmesine yönelik olarak yapılır.

4-YAKIN TAKİP

Sürücülere, şehir içerisindeki takip mesafesinin ne kadar önemli olduğunun uygulamalı olarak anlatılarak, sıkça yaşanan yakın takipten kaynaklanan kazaların önlenmesini amacıyla, bire bir eğitime katılanlarla uygulama yapılarak yakın takip esnasında üç araçtan en öndeki aracın önüne çıkan ani bir engelde takipteki araçların birbirlerine ne düzeyde çarparak kazanın ne boyutlarda olabileceği anlatılmaktadır.

http://ad.hepsiburada.com/advEngine.aspx?accountID=41df1820-2207-41ef-9d10-c8b14aedc6f6&categoryID=24&sizeID=8

5- SLALOM

Sürücülere, koltuk – emniyet kemeri ayarı – direksiyon tutuşu ile bir omuz hareketinin araca hakim olmadaki öneminin göstererek, araca tam bir hakimiyetin nasıl sağlanacağının gösterilmesi amaçlanmaktadır. Araca hakimiyetin nasıl bir duygu olduğunun hissettirilmesi sağlanır ve parkur üzerinde belirlenmiş, belli mesafe aralıklarda bulunan trafik konileri aralarında “S” hareketi ile araca hakim olmanın; sürücünün kendi sınırlarını ve aracının sınırlarını da tanımasını sağlayacağı, böylelikle kendine güven duygusunun hangi kıstaslarda olması gerektiği iletilir.

6- SKEED CAR (ÖRÜMCEK –DANSÖZ ARAÇ)

El freni ile sabit hale getirilen arka tekerleklerin yüzey ile arasına yerleştirilen ve özel imal edilmiş çelik levha üzerine monte edilmiş dörtlü yardımcı ufak tekerlekli aparat sağ ve sol arka (çekiş gücü olmayan) tekerleklere takılarak oluşturulan kayma ve kaymaya karşı koyma tekniklerinin öğretildiği eğitim aracıdır.

Bu araç ile yapılan çalışmada amaçlanan; aynı veya farklı sürtünme katsayısına sahip zeminlerde (Örnek; Buzlu bir zeminde) seyreden sürücünün aniden aracının gidiş istikametini kaybederek savrulduğunu hissetmesi aracın kontrolden çıkması neticesinde yapması gereken hareketler uygulamalı olarak anlatılmalıdır.

7-AĞIRLIK TRANSFERİ

Genel olarak Viraj içerisinde araç içerisindekilerin hissetmiş olduğu dışa savrulmanın beklenmedik şekliyle aşırı derecede gerçekleşmesi durumlarında Slalom eğitiminden aldığı bilgiler yardımı ile ağırlık transferi olarak adlandırılan işlemin nasıl yapılması gerektiği gösterilir ve uygulamalı olarak yaptırılır. Ek olarak da şerit değiştirme mecburiyeti, panik fren uygulaması gereken senaryolara bir de eğim-meyilli yol parkuru da eklenerek konu daha çarpıcı şekliyle katılımcılara aktarılır.

8-YAYA SİMÜLASYONU

Bu eğitimin amacı, genellikle dar sokak araları veya görüş açısı yetersiz olan bölgelerde aniden, aracın gidiş güzergahı üzerine çıkan yayaların veya güvenlik kuvvetlerine karşı aniden pusu atma, yol kesme ….vs. hareketlerine karşı sürücülerin yapması gereken durma, kaçma, kurtarma, dönüş ve diğer hareket reflekslerinin kazandırılması ve gerektiği zaman kullanılabilmesi için uygulamalı olarak tekrarlanmasıdır.
http://ad.hepsiburada.com/advEngine.aspx?accountID=41df1820-2207-41ef-9d10-c8b14aedc6f6&categoryID=24&sizeID=8

S O N U Ç:

Tüm bu uygulamalı eğitimlerin sonucunda; kursiyerlerin sürücülük konusunda bilgi ve tecrübeleri yenilenerek, güvenli sürücülüğün nasıl olması gerektiği öğretiliyor ve doğru uygulamalar sürücülerin davranışlarında alışkanlık haline getirilmeye çalışılmaktadır.