Ehliyet için Gerekli evraklar

  • Son 6 ay içinde çekilmiş 8 adet vesikalık fotoğraf
  • Nüfus Cüzdanı (Aslı)
  • Diploma (Aslı) / Tastikname / 2. Kademe Öğrenim Belgesi
  • Sabıka Kaydı
  • Sağlık Raporu

(Not: Sağlık raporu Sürücü kursunun anlaşması olduğu yerden sürücü kursu aracılığı ile alınır yada tam teşeküllü devlet hastanesi yada anlaşmalı sağlık kuruluşlarında)

http://ad.hepsiburada.com/advEngine.aspx?accountID=41df1820-2207-41ef-9d10-c8b14aedc6f6&categoryID=24&sizeID=8