İŞ MAKİNALARI KULLANICI KURSU

Eğitimin Amacı

Karayoluna çıkmayan, İnşaat alanlarında, fabrikaların açık ve kapalı alanlarında kullanılan motorlu / elektrikli ve paletli araçlar olan,

Forklift

Gezer Köprü Vinç

Kule Vinç

Özel Kaldırma ve İstifleme Makinaları

Elektrikli Transpalet

Personel Yükseltici Platform

Liman Vinci

Konteyner Vinci

Beton Santrali

Paletli İş Makinaları

vb.makinalar için,

-İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

-İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

-Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikler

kapsamında eğitimler verilmektedir.

Bu eğitimler sonunda verilen belgeler “G sınıfı” sürücü belgesi alımı işlemlerinde kullanılamaz.

Eğitimin İçeriği

* İş makinasının teknik yapısının ve sistemlerin öğretilmesi
* İş makinasının ataşman ve ekipmanın tanıtılması yerinde ve doğru kullanılması
* İş makinasının kullanımında emniyetin, güvenliğin sağlanması, ekonomik , verimli şekilde kullanılması, aracın ayarları ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması
* İş makinasının periyodik bakımları
* İş makinasının arıza belirtilerinin öğretilmesi, operatör tarafından giderilebilecek arızalar
* İş makinasının özelliğine göre enerji tasarrufu, çevre ilişkisi
* İş makinalarıını taşıma kurallarıyla ilgili olarak, Karayolları Genel Müdürlüğü yetkili birimlerinden alınacak “özel yük taşıma izni belgesi” hakkında genel bilgiler
* Her türlü inşaat çalışmaları sırasında yapılacak trafik işaretlemeleri hakkında genel bilgiler

Kimler Katılmalı/Katılım Şartları

• 2 Adet 4X6 cm. Fotoğraf,

• 1 Adet Nüfus Cüzdanı örneği ya da fotokopisi,

• Kurs ücretinin Oda‘ nın banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu,

• Sağlık Raporu ve fotokopisi

Rapor; ” İş Makinası Kullanmasında sakınca yoktur” şeklinde olmalıdır.

•Öğrenim belgesi fotokopisi

Ücretler

Seminer Ücret: 290.-TL

Başvuru ve Kayıt Koşulları

Eğitimlere Kimler Katılmalı:
Firmalarda çalışan teknisyen ve makina operatörleri katılabilir.

Kayıtlar :
Kurslar kurs başlangıç tarihinden önce istenilen belgelerin Şubemize teslim edilmesi ve kurs ücreti yatırıldıktan sonra yapılacaktır. Katılım 20 kişi ile sınırlandırılmıştır, 10 kişinin altında olduğunda kurs, belirtilecek tarihe ertelenecektir. Başvurularda öncelik esas alınacaktır. Başvuruda kişi ya da kurumun adres, telefon, fatura bilgileri, katılımcıların isimleri belirtilmelidir.

Sertifika :
Sınavsız eğitimlere katılanlara “Katılım Belgesi ” verilirken; sınavlı eğitimlerde belirtilen baraj notu üzerinde puan alan katılımcılara “Başarı Belgesi” verilecektir. Katılımcının, bu belgelere hak kazanabilmesi için, eğitim süresince eğitime devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Ödeme :
Kurs ücreti İş Bankası Alsancak Şubesi 3401-765810 No‘lu hesaba ya da Şubemiz veznesine yatırılacaktır. Banka kanalı ile yapılan ödemelerde dekontun fotokopisi istenilen evraklarla birlikte verilecektir. 10 kişilik gruplarda kurs ücretinde %20 indirim uygulanacaktır. 20 kişilik kontenjan dolduğunda kurs ücreti yatırılan ancak kursa alınmayanların kurs ücretleri iade edilecektir.

Bilgi ve Başvuru için: Niyazi OĞUZ, Volkan KAZANÇ, İpek METİNOĞLU
Tel : 0 232 444 8 666 /139-132-133 Faks: 0 232 486 10 50
e-posta: niyazi.oguz@mmo.org.tr, volkan.kazanc@mmo.org.tr, ipek.metinoglu@mmo.org.tr

KAYNAK