Kayıp Ruhsat İşlemleri

TESCİL BELGESİ VE TRAFİK BELGESİ İLE PLAKA ZAYİİ

1. Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

2. Dilekçe

3. Trafik Belgesi zayi olmuş ise Karayolları muayene istasyonundan muayenesi yapılacaktır.

4. Zayi edilen belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.
http://ad.hepsiburada.com/advEngine.aspx?accountID=41df1820-2207-41ef-9d10-c8b14aedc6f6&categoryID=24&sizeID=9