Yeni Ehliyet Yasasına Göre Değişecek Ehliyetler

http://ad.hepsiburada.com/advEngine.aspx?accountID=41df1820-2207-41ef-9d10-c8b14aedc6f6&categoryID=24&sizeID=8SÜRÜCÜ BELGELERİ DEĞİŞTİRİLİYOR

Tasarıda, AB’ye uyum sürecinde, sürücü belgelerinin sınıfları yeniden düzenlendi. D ve E sınıfı sürücü belgelerinde yaşanan uyumsuzluk giderildi. Buna göre;

-(A) sınıfı sürücü belgesi motosiklet kullanacaklara;

-(A1) sınıfı sürücü belgesi motorlu bisiklet ve motosiklet kullanacaklara;

-(B) sınıfı sürücü belgesi otomobil veya kamyonet kullanacaklara;

-(B+E) sınıfı sürücü belgesi römorklu otomobil veya kamyonet kullanacaklara;

-(c) sınıfı sürücü belgesi kamyon kullanacaklara;

-(C+E) sınıfı sürücü belgesi römorklu kamyon veya çekici kullanacaklara;

-(D) sınıfı sürücü belgesi otobüs kullanacaklara;

-(D+E) sınıfı sürücü belgesi römorklu otobüs kullanacaklara;

-(D1) sınıfı sürücü belgesi minibüs kullanacaklara;

-(D1+E) sınıfı sürücü belgesi römorklu minibüs kullanacaklara;

-(f) sınıfı sürücü belgesi lastik tekerlekli traktör kullanacaklara;

-(g) sınıfı sürücü belgesi iş makinesi türünden motorlu araç kullanacaklara;

-(h) sınıfı sürücü belgesi özel tertibatlı olarak imal, tadil veya teçhiz edilmiş motosiklet veya otomobil türünden araçları kullanacak hasta veya sakatlara;

-(k) sınıfı sürücü aday belgesi yönetmelikte belirtilen şart ve esaslara göre sürmeyi öğrenmek isteyen sürücü adaylarına verilecek.

Bu belgeleri alma koşulları tasarıda ayrıca belirtilirken, bisiklet ve motosiklet için ehliyet alma yaşı 17, otomobil, minibüs ve iş makinesi kullanmak için 18, diğer araçlarda ise 22 olarak belirlendi.