Tek gözüe görmeyenlere ehliyet alma durumu

http://ad.hepsiburada.com/advEngine.aspx?accountID=41df1820-2207-41ef-9d10-c8b14aedc6f6&categoryID=24&sizeID=8

Tek gözü görmeyenin sürücü belgesi almasını sağlayacak yasa tasarısı Bakanlar Kurulu’na gönderildi.

Monooküler (bir gözü gören) vatandaşlar tasarının araç kullanımını günde 5 saatle sınırlamasına tepki gösterdi. Dernek Başkanı Sait Gürbüz, ‘‘AB normları Türkiye’de de uygulanmalı’’ dedi.

TÜRKİYE’deki tek gözü gören 2 milyon Türk vatandaşının, sürücü belgesi alabilmek için kurdukları dernek aracılığıyla başlattığı mücadele, etkisini göstermeye başladı. Monooküler (bir gözü gören) vatandaşların sürücü belgesi almasına olanak sağlayacak yeri Trafik Yasa Tasarısı, Bakanlar Kurulu’na gönderildi. Ancak, tasarının sürekli araç kullanımını 3 saatle sınırlaması, monooküler vatandaşların tepkisine yol açıyor. Dernek Başkanı Sait Gürbüz, ‘‘Tasarıdaki bu sınırlama kaldırılmalı ve Avrupa Birliği (AB) normları Türkiye’de de aynen uygulanmalı’ dedi.

Yürürlükteki Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre, Türkiye’deki sürücü adaylarında iki gözünün görmesi şartı aranıyor. İki gözü görenlerin de alacakları belgenin sınıfına göre görme dereceleri toplamının da 0.6 ile 0.8 arasında olması gerekiyor. Her iki gözün periferik görme alanlarının toplamı da 140 derece olması da şartlar arasında bulunuyor. Bu şartlara uysa dahi Türkiye’de ki yönetmelik gereği tek gözlülere sürücü belgesi verilmiyor.

EHLİYETE ENGEL DEĞİL

Oysa, başta ABD olmak üzere İngiltere, Fransa, Almanya, İsveç, Danimarka, İtalya, Finlandiya, İspanya, Hindistan, Portekiz ve Avustralya gibi bir çok ülkede tek gözlü görenler, görme sorunu yoksa sürücü belgesini kolayca alabiliyor. Türkiye’deki alt yapı ve yetersiz yol şartları gerekçesiyle sürücü belgesi almalarına izin verilmeyen tek gözü gören Türk vatandaşları da, ikili anlaşmalardan yararlanmak için bu belgeleri yurt dışından alıyor ve aldıkları belgelerle, Türkiye’de araç kullanabiliyor

Türkiye’deki 2 milyon tek gözü gören vatandaşlara sürücü belgesi verilmesi için lobi oluşturmak amacıyla İzmir’de kurulan Monooküler ve Derin Ambliyoplar Derneği (MONDER) Başkanı Ahmet Sait Gürsöz’le görüştük. Tek gözü olmayanların görme alanlarında daralma olduğu, derinlik ve mesafeyi ayarlayabilme yeteneğinin bozulduğu, görüş keskinliğinin de kaybolduğu öne sürülerek, kamu menfaatleri açısından bu kişilere sürücü belgesi verilmediğini söyleyen Gürsöz, ‘‘Bir gözü olanlarda yüzde 32’lik görme alanı kaybı oluşuyor. Ancak bu kayıp, görme alanı fonksiyonları geliştirilen baş pozisyonuyla telafi ediliyor. Tek gözlüler, uzak mesafe ve derinlik tayinini başlarını sağa, sola, aşağı yukarıya hareket ettirerek belirliyor. Bu da araç kullanmalarını engelleyecek unsurların ortadan kalkmasını sağlıyor’’ dedi.

Tasarı ne getiriyor?

YENİ Trafik Yasa Tasarısı’nda bir gözü görenlere sürücü belgesi verilmesini içeren madde eklendiğini hatırlatan MONDER Başkanı Ahmet Sait Gürsöz, ‘‘Ne var ki, bu madde Avrupa normlarının dışında araç kullanım süreleriyle ilgili olarak bazı sınırlamalar getiriyor. Tasarı, Monooküler (bir gözü gören) sürücülere 24 saatte en fazla 5 saat araç kullanıma hakkı tanıyor. Bunu da kesintisiz olarak kullanıldığında 3 saatle sınırlıyor. Avrupa Birliği ve ABD normlarına uymayan bu sınırlamaların yasa tasarısından çıkarılmasını istiyoruz. Ayrıca, Monooküler kişiler, tek gözü görmeyen olarak adlandırılıyor. Bunun da bir gözü gören diye değiştirilmesini istiyoruz’’ dedi.

Hangi ülke tek gözü görmeyene nasıl davranıyor

AMERİKA: Tek gözünü kaybetmiş kişiler doktor muayenesinden geçiriliyor ve doktorun uygun görmesi durumunda ehliyet alınabiliyor.

AVRUPA BİRLİĞİ: AB’nin 24 Ağustos 1991’deki kararına göre, sürücü belgesi almak isteyen tek gözü görenlerin en az 0.6 oranında görme derecesine sahip olması gerekiyor. Doktor raporuyla da kişinin bu duruma uyum sağladığının ve görüş açısının normal olduğunun onayı isteniyor.

HİNDİSTAN: Tek gözü görenler yolu, trafik lamba ve işaretlerini kolayca görebilme yeteneğine sahipse, sürücü ehliyeti alabiliyor.

AVUSTRALYA: Görme keskinliği standart Snellen kartıyla test ediliyor. Standart da 6/12 görme olarak kabul ediliyor. Görüş keskinliğinin standardın altında olması durumunda yalnız gündüz araç kullanma ve belli hız sınırını aşmama şartıyla ehliyet verilebiliyor. Tek gözlü sürücüler özel bir ayna sistemiyle araç kullanabiliyor.

FİNLANDİYA: Bir gözünü kaybetmiş veya iki gözü de az gören kişilere toplam 0.6 görüyorlarsa amatör ehliyet veriliyor.

MACARİSTAN: Tek gözünü kaybetmiş kişiler doktor muayenesinden geçiriliyor ve doktorun uygun görmesi durumunda ehliyet alabiliyor.